Kiến thức kinh nghiệm thị trường BĐS

Phê duyệt cổ phần hóa Tổng công ty Sông Đà

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà theo hình thức kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối tại Tổng công ty Sông Đà

Hiện tại, Sông Đà có vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng. Theo đó sẽ cơ cấu phát hành lần đầu là 450 triệu đồng cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 229,5 triệu cổ phần, tương ứng chiếm 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019. Đến năm 2020 bán tiếp phần vốn Nhà nước còn nắm giữ xuống dưới 50% vốn điều lệ. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 822 ngàn cổ phần, chiếm 0,183% vốn điều lệ; 135 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 30% vốn điều lệ; 84,768 triệu cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 18,82% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần. Đồng thời, ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định tiêu chí, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và tỷ lệ cổ phần cụ thể bán cho nhà đầu tư chiến lược.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Tổng công ty Sông Đà-Công ty Cổ phần thực hiện xử lý đất đai, thuê đất của Nhà nước, trả tiền thuê đất hàng năm, thực hiện việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của Luật đất đai và pháp luật có liên quan.

Được biết, việc cổ phần hóa Tổng công ty Sông Đà nằm trong chủ trương về việc sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, giai đoạn 2011-2016, nhiệm vụ đến năm 2020.

Vào đầu năm nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng đã có chỉ đạo, trong năm 2017 sẽ cổ phần hóa 4 tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng. Theo đó, ngoài Sông Đà còn có các tổng công ty khác như Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Công nghiệp Ximăng Việt Nam.