Tin tức - Sự kiện

Miễn phí truy cập dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Từ ngày 1/2, cá nhân, tổ chức khi truy cập dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản do Nhà nước quản lý qua mạng sẽ được miễn phí.

Theo nội dung Thông tư 27/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, từ ngày 1/2/2017, các cá nhân, tổ chức khi khai thác, truy cập dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản qua mạng sẽ không phải trả phí.

Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Nghị định 117/2015/NĐ-CP (ngày 12/11/2015) về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Cụ thể, danh mục thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được công khai, phổ biến rộng rãi miễn phí. Đối với các thông tin, dữ liệu còn lại (không thuộc diện cung cấp miễn phí, phổ biến rộng rãi), các tổ chức, cá nhân muốn khai thác, sử dụng phải được cấp quyền truy cập, sử dụng qua mạng, trang điện tử.

Tài khoản tra cứu thông tin sẽ được gửi cho cá nhân, tổ chức trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu hoặc thời điểm cá nhân, tổ chức thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ (nếu có).

Thông tư 27 cũng quy định, các tài khoản truy cập, sử dụng thông tin, dữ liệu phải đúng mục đích và phải thanh toán chi phí dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định.

Ngoài ra, Sở xây dựng ở các tỉnh thành phố sẽ phải thường xuyên công bố thông tin, số liệu thống kê theo định kỳ về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương; các dự án nhà ở đang đầu tư; thông tin về các sàn giao dịch bất động sản tại địa phương…

Trên website của Bộ Xây dựng cũng sẽ công bố một số thông tin như số lượng giao dịch kinh doanh bất động sản; cá nhân hành nghề môi giới bất động sản; văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới thị trường nhà ở và bất động sản.

Các thông tin về thị trường nhà ở, bất động sản… nêu trên được cung cấp miễn phí từ nguồn dữ liệu về bất động sản của cơ quan quản lý Nhà nước. Đối với các nguồn dữ liệu khác, người dân hoặc tổ chức muốn sử dụng vẫn phải trả phí như bình thường, ví dụ như lấy nguồn từ các công ty nghiên cứu thị trường, văn phòng kinh doanh bất động sản…

Theo Nghị định 117/2015/NĐ-CP, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia tập hợp các thông tin, dữ liệu tổng hợp về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi cả nước từ cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương, thông tin do các Bộ, ngành cung cấp và từ các chương trình điều tra về nhà ở quốc gia.

Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia do Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm xây dựng, lưu trữ và quản lý.