Tin tức - Sự kiện

Hà Nội: Dồn điền đổi thửa gắn với quy hoạch nông thôn mới

Sau dồn điền đổi thửa, chính quyền xã quản lý tốt hơn quỹ đất nông nghiệp; gắn quy hoạch dồn điển đổi thửa với quy hoạch nông thôn mới.

Chiều 14/6, tại cuộc giao ban thông tin báo chí Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, báo cáo kết quả công tác dồn điển đổi thửa và cấp GCN quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Quốc Oai, ông Nguyễn Hồng Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện này cho biết, dồn điền đổi thửa được huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng nông thôn mới. Từ đó, đã chỉ đạo các xã rà soát toàn bộ diện tích có thể dồn đổi; thành lập Ban chỉ đạo dồn điền đổi thửa huyện và 5 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ giao ruộng đất cho nhân dân tại các xã.  

 
Kết quả cho đến nay, tổng diện tích đã thực hiện dồn điền đổi thửa tại 16 xã đăng ký dồn điền đổi thửa của huyện là 4.350 ha, so với kế hoạch Thành phố giao 2.000 ha, bình quân số thửa giảm từ 8,2 thửa/hộ xuống còn 2 thửa/hộ. Sau dồn điền đổi thửa đã dôi dư 20,51 ha, và gần 25ha nhân dân hiến đất được sử dụng làm giao thông thủy lợi nội đồng tại các xã. 
 
Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai thông tin về tình cấp GCN quyền sử dụng đất
Đặc biệt, sau dồn điền đổi thửa, huyện đã quy hoạch và hình thành các vùng sản xuất tập trung, vùng chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng sang những loại cây, con có giá trị kinh tế cao, riêng mô hình rau an toàn hiện đã triển khai tại 16 xã với diện tích trên 2.000 ha. 
 
Ông Nguyễn Hồng Lâm cho biết, sau dồn điền đổi thửa đồng ruộng giúp chính quyền xã quản lý tốt hơn quỹ đất nông nghiệp, đặc biệt là quỹ đất công ích; gắn quy hoạch dồn điển đổi thửa với quy hoạch nông thôn mới và tạo được quỹ đất sử dụng cho các công trình phúc lợi, quy hoạch giao thông, thủy lợi.
 
Về công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, thực hiện Chỉ thị 09 của Thành ủy, Chỉ thị số 11 của Thành phố về các nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố.
 
Đến tháng 5/2016, toàn huyện có 59.580 thửa đất ở, trong đó có 41.633 thửa đã được cấp GCN, đạt 70%. Còn 17.947 thửa chưa được cấp GCN, trong đó có 14.613 đủ điều kiện cấp GCN, còn lại 3.334 thửa đưa vào kê khai đăng ký theo quy định; đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa chưa cấp được GCN nào. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành cấp GCN đối với 14.114/14.613 thửa đất, nâng tổng số thửa đất ở được cấp GCN trên toàn huyện lên 55.489 thửa, đạt 97,4%. Còn lại 1.461 thửa đang có vướng mắc, huyện sẽ phối hợp với Sở TN-MT để phấn đấu hoàn thành trước 30/6/2017 theo đúng chỉ đạo của Thành ủy